Hvor grovt er ditt favorittbrød?

Det kan være vanskelig å bedømme hvor grovt et brød er ut fra utseende. For å gjøre det lettere å velge hvor grovt brød man vil spise er merkeordningen “Brødskala’n” laget. I dag anslår man at cirka halvparten av brødene som selges er merket med Brødskala’n. Hos Bodø bakeri er alle brød merket med brødskalaen slik at du skal kunne se hvor grovt brød du spiser.

Brødskala’n viser hvor mange prosent hele korn, sammalt mel og kli det er i brødet. Skalaen inkluderer ikke innholdet av frø, nøtter eller andre ingredienser som har invirkning på brødets næringsinnhold. Merkeordningen er blant annet å finne på et utvalg av brødposer og melblandinger. Brød regnes for grovt når minst 50 prosent eller mer av melmengden er sammalt mel, hele korn eller kli.

Xtra grovt brød

  • 75-100% sammalt mel eller hele korn
Balansen Helsebrød
Villmarksbrødet
Alt førr ongan
Handelsbrød

Grovt brød

  • 50-75% sammalt mel eller hele korn
BHK brødet
Kornstump
Fyrmesterbrød

Halvgrovt brød

  • 25-50% sammalt mel eller hele korn
Skogsbrød
Formkneipp
Havørnbrød
Restaurant kneipp

Fint brød

  • 0-25% sammalt mel eller hele korn
Formloff
Bodøloff
Restaurant loff

Helsemyndighetene anbefaler at vi spiser mer grove kornvarer, og velger de grove og ekstra grove brød- og kornproduktene til hverdags. Grovt brød inneholder flere næringsstoffer enn fint brød. De grove brød- og kornproduktene er en god og viktig kilde til kostfiber, i tillegg til flere vitaminer og mineraler. Ekstra grovt brød gir to til tre ganger så mye kostfiber som fint brød.

Brødskala’n er en merkeordning for mel- og bakeribransjen som ble utarbeidet av NHO Mat og Drikke og Baker- og Konditorbransjens Landsforening i samarbeid med Forbrukerrådet, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet i 2006. Det er frivillig for mel- og bakeribransjen å benytte seg av merkeordningen. Tall fra oktober 2008 viser at 87 produsenter benytter seg av Brødskala’n, inkludert flere av de store bakerikjedene.